XLT4

XLT4的独特设计和构造在外观和感觉上与其他钢丝绳相比有所不同,将更多的高拉伸钢丝包装到绳索的直径中,这使XLT4成为有史以来最高强度与直径比的最高强度。

容量图
直径
(在)
最小破裂力
(吨2000磅)
重量
(lb/ft)
1/2 17.7 0.51
9/16 22.3 0.65
5/8 27.4 0.79
3/4 39.2 1.1
7/8 53.0 1.5
1 68.9 2.1
1 1/8 86.7 2.6
XLT4强度和权重图(毫米)
直径
(毫米)
最小破裂力
(吨2000磅)
重量
(lb/ft)
12 15.8 0.45
14 21.4 0.61
16 27.8 0.79
19 39.0 1.1
22 52.0 1.5
23 56.8 1.6
24 61.7 1.8
26 72.1 2.1
28 83.3 2.4

让商业小组提升产品可帮助您确定适合您应用的最佳电线绳。